Velkommen til Ferskvandsfiskeriforeningen
for DanmarkFerskvandsfiskeriforeningen for Danmark ● Postadresse: Væthvej 51 ● 8870 Langå ● Tlf. +45 2169 9200 ● Mail: Kasserer ● CVR nummer: 25145615