Seneste nyt fra Formanden

"Seneste nyt fra Formanden" er denne gang skrevet af Bjarne BachLakseeventyret er i fare på grund af økonomienSkal det danske lakseeventyr stoppe pga. manglende økonomisk dækning
Her i det tidlige forår, meddelte Dansk Center for Vildlaks (DCV), at økonomien ikke længere hænger sammen for at producerer dansk laksesmolt, til udsætninger i de danske lakseførende åer. Der mangler lidt over 1,8 mill. kr. her i 2022.

DCV laver laks til alle de vestvendte åer, samt Gudenåen. Undtaget lige nu er Storåen, ved Holstebro, der skal forsøge at være selvproducerne fremover.

At producerer laks til udsætninger i Danmark har egentlig aldrig rigtig hængt sammen økonomisk. DCV har indtil i år tjent de manglende penge, på at lave aborre, konsulentbistand, salg af svenske lakseyngel til Tyskland. Stort set alle disse biindtægter er stoppet.

Derfor er det blevet vigtigt, at prisen på lakseyngel og laksesmolt svarer til de reelle omkostninger. Der skal ske en forhøjelse af priserne på 53%, for at økonomien kan hænge sammen. DCV får i dag sine penge fra Fisketegnsmidlerne og indbetalinger fra lystfiskere samt især fra de 3 kommuner, nedstrøms Tangeværket. Der er desværre mange af kommunerne i Vestjylland, der ikke bidrager, trods det, at de høster frugterne af det danske lakseeventyr. Undtaget er Ringkøbing/Skjern kommune. Det er der dog ved at blive ændret lidt på.

DCV har også været på besøg hos ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. De kunne ikke på nuværende tidspunkt give anden end en hensigtserklæring. Så må tiden vise, om det også udløser nogle penge.
Økonomien, for at producerer vilde ørreder og laks, hænger ikke længere sammen i Danmark. Det er DTU, der sætter priserne på yngel og smolt til udsætningerne. Pengene kommer fra Fisketegnsmidlerne. DTU modtager pengene fra Fisketegnsmidlerne.

DTU fordeler denne pengepulje mellem sig selv og penge til udsætninger. Det er DTU der fastsætter priserne, og derved skal have budgettet til at gå op. Dette kunne være en forklaring på, at priserne ikke har fulgt med udviklingen. Tiden må være til at afskaffe pensionisters fritagelse, for at skulle indløse lystfiskertegn, på samme måde, som fritidsfiskere skal betale, uanset alder. De 185 kr., som et årstegn koster, kunne på samme tid ligeledes reguleres. Prisen har ikke været ændret i en del år. Dette kunne medvirke til, at DTU kunne få plads til at justere priserne på at producere vildfisk i Danmark, til de reelle omkostninger.

FFD
Bjarne Bach


Denne side er opdateret af Webmaster den 2022-04-13