Seneste nyt fra et bestyrelsesmedlem

Det er med stor glæde, vi kan byde Silkeborg Fiskeriforening velkommen som medlem i Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark.
Vi glæder os til et fremtidigt samarbejde om alle de problemer, der skal løses i vores fælles vandløb og natur.


Vi har længe manglet et bestyrelsesmedlem i Ferskvandsfiskeriforeningens lystfiskerafdeling. Nu får vi så et medlem fra Silkeborgs bestyrelse, nemlig Hans Okholm med Pia Mogensen som suppleant.
Vandløbsrestaurering, fjernelse af spærringer i vores vandløb, udsætninger af fisk samt vores politik overfor myndighederne, tiltag til at få flere ud at fiske – særlig unge som dem vi mangler i vores foreninger. Hvis vi vil bevare vores natur og forbedre den, ”skal der bruges flere penge på forbedring”, så vi må tjene flere penge til fisketegnsmidler (pengene fra fisketegn m.m)
Vi kan godt bruge flere penge til udsætninger. Det jo en dårlige idé at tage penge fra nogle Udsætninger og tildele dem til andre udsætninger, den tendens kan vi godt undvære som nogle foreninger har givet udtryk for.
Her i §7-udvalget (dem der fordeler fisketegnsmidlerne),hvor ferskvandsfiskeriforeningen har to pladser, her har vi et godt samarbejde med at få fordelt midlerne til det, der er bedst for naturen.

Næstformand i Ferskvandsfiskerikforeningen for Danmark
Max ThomsenDenne side er opdateret af Webmaster den 2022-10-18